Retail Solutions


Digital signage in de retail informeert en adviseert de winkelbezoekers. Het is een laagdrempelige, dynamische en zeer beheersbare vorm van digitale communicatie op locatie. Met Digital signage oplossingen van Haco Digital bieden wij tevens verschillende intelligente oplossingen om een gepersonaliseerd aanbod te promoten waarbij dynamische prijs- en contentmanagement belangrijk zijn. Bijvoorbeeld in combinatie met de voorraadstatus van een specifiek product of ondersteuning met het verkopen van advertentieruimte van uw leveranciers. Wanneer u als ondernemer ervoor kiest om ook commerciële boodschappen van derde partijen te tonen, kan digital signage bovendien een aantrekkelijke extra bron van inkomsten vormen.


Digital signage in retail informs and advises store visitors. It is an accessible, dynamic and highly manageable form of digital communication on location. With Digital signage solutions from Haco Digital, we also offer various intelligent solutions to promote a personalized offer in which dynamic price and content management are important. For example, in combination with the stock status of a specific product or support with selling advertising space from your suppliers. If you, as an entrepreneur, also choose to show commercial messages from third parties, digital signage can also form an attractive additional source of income.