Quick Serve Restaurants


In de fastfood- en restaurantsector draait alles om de klant een snelle en weloverwogen keuze te laten maken. Een duidelijk, aantrekkelijk en verleidelijk aanbod kan voor een klant het verschil maken bij de keuze van het restaurant. De dynamische Digital Signage oplossingen van Haco Digital bieden een visueel aantrekkelijk aanbod, passend bij het moment van de dag, bij de juiste klant, op elke locatie.

Denk hierbij ook aan Kiosk-bestelzuilen en digitale menuborden voor uw restaurant en uw drive. Via de Haco Groep is ook de rest van de [analoge] signing als compleet pakket te leveren.


In the fast food and restaurant sector, everything revolves around allowing the customer to make a quick and well-considered choice. A clear, attractive and tempting offer can make the difference for a customer when choosing a restaurant. Haco Digital’s dynamic Digital Signage solutions offer a visually attractive range, suitable for the time of day, for the right customer, at any location.

Also think of Kiosk order kiosks and digital menu boards for your restaurant and your drive. The rest of the [analog] signing can also be supplied as a complete package via the Haco Group.