Digital Out of Home


De out-of-home advertising branche is beter bekend onder de noemer buitenreclame.
Traditionele buitenreclame wordt steeds meer vervangen door digitale oplossingen!
Zowel in de stad als langs de snelwegen verrijzen grote LED reclamemasten of LCD oplossingen die de traditionele statische oplossingen vervangen, vandaar de naam Digital Out of Home.

Veel van de buitenreclame oplossingen worden vervangen door digitale oplossingen vanwege de hoge flexibiliteit en snellere ROI [Return Of Investment].
Tevens is het digitaliseren van papieren veel beter voor ons milieu

2m2 papier  = 93 gr CO2
vs
2m2 Digitaal = 36 gr CO2

Dit is uiteraard voor de Haco Groep ook een belangrijke reden meer te investeren in digitale oplossingen.


The out-of-home advertising industry is better known as outdoor advertising.
Traditional outdoor advertising is increasingly being replaced by digital solutions!
Both in the city and along the highways, large LED advertising masts or LCD solutions are being erected that replace the traditional static solutions, hence the name Digital Out of Home.

Many of the outdoor advertising solutions are being replaced by digital solutions because of the high flexibility and faster ROI [Return Of Investment].
Digitizing paper is also much better for our environment

2m2 paper = 93 gr CO2
vs
2m2 Digital = 36 gr CO2

This is of course also an important reason for the Haco Group to invest more in digital solutions.