Hospitality Solutions


Digital Signage for Hotels is een eenvoudige en efficiënte manier om consistent te communiceren en contact te maken met uw gasten. U kunt hotel digital signage toevoegen aan uw entreegebied, evenementengebieden, cadeauwinkels, on-premise restaurant met digitale menuborden en andere gebieden waar uw gasten samenkomen.

Op locaties met veel verkeer kunnen digitale informatieborden met bewegwijzering gerelateerde informatie worden geïnstalleerd. Op deze schermen worden statische of interactieve kaarten weergegeven die aanwijzingen geven naar diverse locaties zoals , restaurants, het zwembad en andere locaties van de accommodatie.
Daarnaast kunnen hotelvoorzieningen, openingstijden van het businesscentrum en lokale attractiekaarten worden toegevoegd aan het digitale bord van het hotel


Digital Signage for Hotels is a simple and efficient way to consistently communicate and connect with your guests. You can add hotel digital signage to your entrance area, event areas, gift shops, on-premise restaurant with digital menu boards and other areas where your guests gather.

Digital information boards with signage-related information can be installed in locations with high traffic. These screens display static or interactive maps that provide directions to various locations such as , restaurants, the pool, and other property locations.
In addition, hotel amenities, business center hours, and local attraction maps can be added to the hotel’s digital board