9 december 2022

Claus Hoofddorp


Het is een feit: Dynamische signs langs de weg geven de omzet een boost. Casino Admiral in Hoofddorp is pal langs de doorgaande weg gevestigd en kan dus met een flinke reclamemast de aandacht van passerend verkeer op zich vestigen. Het LED-scherm in de zuil meet 3,5 bij 6 meter. Een echte eye-catcher dus. Met de software van Haco Digital Signage wordt dit grote reclamevlak optimaal ingezet. Acties en mededelingen kunnen afgewisseld worden weergegeven en zo is de reclame altijd on-point met de actualiteit.


It’s a fact: Dynamic roadside signs boost sales. Casino Admiral in Hoofddorp is located right along the main road and can therefore draw the attention of passing traffic with a large advertising mast. The LED screen in the column measures 3.5 by 6 metres. So a real eye-catcher. With the Haco Digital Signage software, this large advertising area is used optimally. Actions and announcements can be displayed alternately, so that the advertising is always on-point with current events.

Deel bericht: